Hurda Alımı

Hurda Kablo Fiyatları

Hurda Kablo Fiyatları

Hurda kablo fiyatları kablo hurdanın cinsine, ağırlığına, işçilik maliyetine ve hurdacı merkezi mesafesine göre değişiklik göstermektedir. Özellikle doğa ve çevrenin korunması noktasında bilinç seviyesi arttıkça, kablo geri dönüşümü daha önemli bir hale gelmiştir. Hurda kablo fiyatları da hurda bağlı olarak zaman zaman değişiklik gösterir. Hurda kablo fiyatları ülkenin hemen hemen her yerinde aynı seviyede seyreder. Kablo hurda fiyatlarında yaşanan değişimler, kablo sektöründeki fiyat dalgalanmaları ile ilgilidir. Kablo da kendi piyasası olan bir ürün olduğu için, kablo hurda fiyatları da bu piyasa çerçevesinde belirlenmektedir.

Bakır Kablo Hurda Fiyatı

Mürekkep yumuşatma: Kablo hamuru üzerinde bulunan mürekkebi atmak ve kağıdın beyazlığını artırmak için hamur bir yüzdürme cihazına koyulur. Kağıdın beyazlaştırılması işlemi hidrojen peroksit ile de sağlanabilir. Bu işlemin bir diğer adı da temizleme işlemidir çünkü kağıdın tamamen temiz olduğundan emin olunur.
Yeniden kullanıma hazırlama: Kablo geri dönüşümün son aşamasında temiz hale gelen kablo hamuru yeni üretim malzemeleriyle birleştirilir ve kurutulmaya bırakılır. Hamur kurudukça fazla su bastırılır. Katı hale gelen kablo hamuruna çeşitli aletlerle şekil verilir.

Bursa Hurda Kablo Fiyatları

Kablo hamuru üzerinde bulunan mürekkebi atmak ve kağıdın beyazlığını artırmak için hamur bir yüzdürme cihazına koyulur. Kağıdın beyazlaştırılması işlemi hidrojen peroksit ile de sağlanabilir. Bu işlemin bir diğer adı da temizleme işlemidir çünkü kağıdın tamamen temiz olduğundan emin olunur. Yeniden kullanıma hazırlama: Kablo geri dönüşümün son aşamasında temiz hale gelen kablo hamuru yeni üretim malzemeleriyle birleştirilir ve kurutulmaya bırakılır. Hamur kurudukça fazla su bastırılır. Katı hale gelen kablo hamuruna çeşitli aletlerle şekil verilir. Bursa hurda kablo fiyatları ile alınan atık kablolar yeniden üretimle kullanıma hazır hale getirilir.

Kablo Hurda Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Hurda kablo fiyatları kablo piyasası ile orantılı olarak değişir. Kablo piyasası da dövizin belirleyici olduğu bir piyasadır. Bu sebeple hurda kablo fiyatları dolar üzerinden hesaplanır ve bu şekilde satın alınır. Kablo hurdaların fiyatlarındaki artış ve azalışlar da yine dövizlerdeki azalma ve artmalar ile ilgilidir. Hurda piyasası içerisinde fiyatlarında en çok değişiklik yaşanan ürünler kablo hurdalar olarak kabul edilebilir.

Atık Kablo Nedir?

Hurda atık kablo, temel olarak kullanım amacını tamamlamış ve atılacak duruma gelmiş olan kablo ürünleri kapsar. Bu ürünler bakır, ttr kablo, nya, antigron, yeraltı, olabilir. Kablodan yapılmış ve kullanım amacı nihayete ermiş tüm ürünler kablo atık olarak değerlendirilebilir ve hurda kablo fiyatları verilerek geri dönüştürülebilir. Fabrika üretim sürecinden atık olarak çıkmış kablolar da geri dönüşüme uygundur. Matbaalarda bazen hatalı üretimler yapılabilir. Bu gibi durumlarda ortaya çıkan kablolar da atık kablo sınıfına girer. Ayrıca fabrika hatası kaynaklı yırtık, kopmuş ya da hatalı üretilmiş kablolar da geri dönüştürülebilir atık kablo sınıfındadır. Gazete ya da dergilerin de hatalı basılmış olanları atık kablo olarak kabul edilecektir.

Kablo Geri Dönüşüm Süreci

Atık kablo geri dönüşüm süreci ilk olarak hurdacılıkla, yani atılacak durumda olan kabloların toplanması ile başlar. Kablo hammadde olarak oldukça önemli bir üründür ve doğanın korunması noktasında kabloların geri dönüştürülmesi büyük önem taşır. Kablo geri dönüşüm sürecinin ilk ayağında hurdacılar ya da hurda firmaları gerekli adreslerden atık kabloları toplar ve ayrıştırır. Kablo geri dönüşüm süreci, ihtiyaç duyulan hammadde miktarını azaltması, yani daha az ağaç kesilmesini ve doğanın daha az tahrip olmasını sağladığı için büyük önem taşıyan bir süreçtir. Ayrıca topyekün hurda sektörü düşünüldüğünde ekonomik olarak en az işgücü isteyen ve en çok katkıyı getiren da kablo hurdalarıdır. Hurda kablo fiyatları için geri süreci ise şu şekilde ilerlemektedir:

Toplama: Kablo tüccarları veya geri dönüşümcüler kablo ve kablo ürünlerini şehirlerin çeşitli yerlerinden toplar. Bu toplanan kablolar diğer geri dönüşüm noktalarından gelen kablo atıklarla birleştirilir ve büyük geri dönüşüm kutularında muhafaza edilir. Daha sonra da miktarı ve kalitesi ölçülür, kablo fabrikası tesislerine gönderilir.
Sınıflandırma: Atık kablolar geri dönüşüm tesisine gönderildikten sonra kablo yapımında kullanılan malzemeler dikkate alınarak kablolar kalite ve miktarlarına göre sınıflandırılır.

Genel itibariyle bu sınıflandırma yapı ve yüzey işlemleri ile alakalıdır. Bu aşamada gazete kabloları gibi ince ürünlerle kalın ürünler birbirinden ayrılır.
Parçalama ve kablo hamuru yapımı: Kağıdın geri dönüşümünde bir sonraki adım parçalama ve öğütmedir. Bu aşamada kablo ürünler çok küçük parçalara ayrılır ve kablo lifinin parçalanması için su ve kimyasal ürünler kullanılır. Bu noktada kablo malzemeleri bir bulamaç kıvamına getirilir. Bu bulamaç kablo hamurudur ve bu hamurdan kirletici parçaları çıkarmak için bir elek kullanılır.

Filtreleme: Bulamaç haline gelen kablolar, üzerlerinde bulunan yabancı maddelerin arıtılması için detaylı olark filtrelenir. Aynı zamanda hamurdan metal ya da plastik zımba gibi maddelerin arındırılması için santrifüj gibi bir işlem kullanılır. Plastikler üstte yüzer ve metaller dibe düşer.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir